VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | 2018 birželio
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,cookies-not-set
 

birželio 2018

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Programos tikslas – mažinti patyčių apraiškas mokykloje, grindžiant prevencinę veiklą „visą mokyklą apimančiu“ metodu, kuomet į programą įtraukiamas visas mokyklos personalas, administracija, mokiniai, jų tėvai/globėjai. „Friends“ programa suteikia žinių ir supažindina su priemonėmis, kurios sustiprina mokyklos gebėjimus kovoje...

2014-2015 mokslo metais Sausio 13-osios mokykla pradėjo įgyvendinti ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“. Programa tęsiama iki šiol. Programos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius...

2013/2014 m.m mokykla pradėjo dalyvauti naujoje prevencinėje, vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo   programoje „Obuolio draugai“. Programos tikslas – tobulinti jau turimus bei padėti vaikui įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų: suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti,...

Programos „Įveikiame kartu “ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta vyresnio amžiaus pradinių klasių mokiniams...

Nuo 2012 metų rugsėjo  Sausio 13-osios mokykla  dalyvauja AB „Žemaitijos pienas“ vykdomoje ES pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. Programa siekiama pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje. Pagal programą...

Nuo 2011 metų Sausio 13-osios mokykla dalyvauja ES „Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“ programoje. Sudarant sąlygas jauniesiems vartotojams skanauti vaisiais ir daržovėmis bendraamžių aplinkoje, yra ne tik didinamas vaisių ir daržovių vartojimas šiandien, bet ir formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi...

Apie įgyvendintą 2018 vaikų vasaros poilsio stovyklą "Žaidžiu ir mokausi" Vilniaus Sausio 13 – osios mokykloje įkurtos 3 specialiosios klasės, kuriose mokosi mokiniai, turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Šie mokiniai birželio 4 – 15 d. lankėsi poilsinėje dienos stovykloje „Žaidžiu ir mokausi“. Stovyklos organizatorės ir...