VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | VASAROS POILSIO STOVYKLOS
16155
post-template-default,single,single-post,postid-16155,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,cookies-not-set
 

VASAROS POILSIO STOVYKLOS

VASAROS POILSIO STOVYKLOS

Apie įgyvendintą 2018 vaikų vasaros poilsio stovyklą „Žaidžiu ir mokausi”

Vilniaus Sausio 13 – osios mokykloje įkurtos 3 specialiosios klasės, kuriose mokosi mokiniai, turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Šie mokiniai birželio 4 – 15 d. lankėsi poilsinėje dienos stovykloje „Žaidžiu ir mokausi“. Stovyklos organizatorės ir vadovės specialiųjų klasių mokytojos E. Jakubkienė, A. Vainoriūtė ir V. Macinkevič. Projekto koordinatorė soc. pedagogė G. Krisikaitienė.

Labai noriai dalyvavo organizuojamose veiklose, kurių tikslas ugdyti skirtingas kompetencijas. Sveikos gyvensenos užsiėmimai buvo orientuoti į asmens higienos įgūdžių lavinimą ir sveikos mitybos naudą. Fizinis aktyvumas skatinamas žygio į Karoliniškių draustinio parką ir aktyvių veiklų mokyklos stadione metu.

Žinant svarbią meninės terapijos galią mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinei savijautai, vaikai dalyvavo terapinėje edukacijoje. Kiti meniniai užsiėmimai buvo skirstomi į dvi raiškos grupes: dailė – teatras, technologijos – muzika, fotografija. Siekiant stiprinti emocinį intelektą, mokiniai dalyvavo emocinės sveikatos stiprinimo edukacinėje programoje, kurios tikslas – mokytis pažinti savo ir kitų vaikų jausmus, gebėti atpažinti sunkias situacijas bei atrasti jų įveikimo būdą. Siekiant tęstinumo stiprinant emocinį intelektą, organizuota išvyka į Dubingių žirgyną, ten mokiniai atrado naujų potyrių ir išgyveno teigiamas emocijas.


Planuota vasaros poilsio dieninė stovykla „Žaidžiu ir mokausi“ mokykloje vyks! Vilniaus miesto savivaldybė programą finansavo 900 eur.

Stovykloje kviečiami dalyvauti  1c, 2c, 3c klasių mokiniai

Stovykla vyks 2018 birželio 4-8 ir 11-15 dienomis

Dienos veiklų laikas 8-14 val.

Vilniaus miesto savivaldybė dalinai finansavo programą ir skyrė 900 Eur.

Viso laikotarpio vaiko kaina tėvams – 20 Eur ( lėšos skirtos maitinimui 2 eur X 10 dienų; išskyrus socialiai remtinus vaikus)

Išlaidų pavadinimas Detalus išlaidų skaičiavimas Iš viso Savivaldybės lėšos Eur
1 Edukacijos : Emocinio intelekto lavinimas; Tapyba ant vandens. 20 x 10 200
2 Stovyklos vadovo darbo užmokestis

 

1 vadovas x  116,66  (atlyginimas už 1 pamainą) 350
3 Kultūrinės išlaidos 20 x 5, 20 x 3  Eur (bilietai į kino teatrą, žirgyną) 160
4 Transporto išlaidos

 

Autobuso nuoma vaikų ekskursijai į Dubingių žirgyną. 120
5 Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas

 

Maisto produktai , gaminimui. 70
Iš viso Eur 900 

 


Jau pateikėme paraišką Vilniaus miesto savivaldybės skelbiamam 2018 VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ KONKURSUI.

Šiais metais planuojama stovykla „Žaidžiu ir mokausi“ skirta 1c, 2c ir 3c klasių mokiniams.

Šios stovyklos tikslas – ugdyti ir lavinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinius, fizinius, meninius, sveikos gyvensenos įgūdžius bei stiprinti jų emocinį intelektą dalyvaujant įvairiose veiklose, didelį dėmesį skiriant praktiniam patyrimui ir saviraiškai. Stovyklos metu organizuojamuose užsiėmimuose dalyvautų 25 mokiniai, 3 mokytojos, 1 mokytojo padėjėja. Stovykla organizuojama 10 dienų, vienos dienos veiklų laikas 8 – 14 val.

Sveikos gyvensenos veiklos orientuotos į asmens higienos įgūdžių lavinimą ir sveikos mitybos naudą. Įvairių praktinių veiklų metu mokiniai sužinos, kodėl ypač aktuali asmeninė higiena, kokios įtakos tai turi mūsų gerai savijautai ir tarpusavio santykiams. Patys gaminsis sveikus užkandžius, mokysis naudotis virtuvės įrankiais, laikysis higienos reikalavimų.

Fizinis aktyvumas skatinamas organizuojant žygį į šalia mokyklos esantį Karoliniškių draustinio parką. Žygio metu mokiniai ne tik išbandys savo fizines jėgas, bet ir pažins mus supančią aplinką, lietaus ir upės formuojamą reljefą, augalijos sudaromą kraštovaizdį.  Išvykos metu mokysis laikytis drausmės, padėti draugui, saugoti gamtą. Kitos fizinės veiklos metu dalyvaus mokyklos stadione organizuojamose estafetėse, judriuosiuose žaidimuose, pačių sugalvotose veiklose. Svarbu  ne tik pažinti savo fizines galimybes, bet ir atrasti mėgstamą sportinę veiklą.

Meninis ugdymas bei terapija turi didelę reikšmę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinei savijautai (atsipalaidavimui), pasitikėjimo savimi formavimui, bendravimui tarpusavyje. Šių užsiėmimų veiklos skirstomos į kelias dalis: dailė – teatras (gaminamos lėlės – kuriamas vaidinimas), technologijos  – muzika (gaminami muzikos instrumentai – išgaunami įvairūs garsai), fotografija. Dalyvaus susitikime su gamtos fotografu, patys kurs piešinių miško tema albumą. Žinant svarbią meninės terapijos galią mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinei savijautai, vaikai stengtųsi atsipalaiduoti ir save atskleisti terapinėje edukacijoje „Tapyba ant vandens“.

Siekiant stiprinti emocinį intelektą, mokiniai dalyvaus emocinės sveikatos stiprinimo edukacinėje programoje „Emocinio intelekto lavinimo dirbtuvėlės“, kurios tikslas – mokytis pažinti savo ir kitų vaikų jausmus, gebėti atpažinti sunkias situacijas bei rasti išeitį, kaip jas įveikti. Praktinė šios programos veikla – jausmų indo gamyba. Programa sudaryta žaidimų metodikos pagrindu, siekiant suartinti vaikus, padėti jiems įveikti iškilusius sunkumus, gerinti jų tarpusavio bendravimo įgūdžius ir ugdyti emocinį intelektą.

Siekiant tęstinumo stiprinant emocinį intelektą, numatyta išvyka į žirgyną. Jos metu mokiniai stengsis pritaikyti įgytas žinias „Emocinio intelekto lavinimo dirbtuvėlėse“, susipažins su gyvūnu iš arčiau, dalyvaudami žirgų terapijoje įgys naujų potyrių ir išgyvens teigiamas emocijas.

Tikimės mokinių aktyvumo dalyvaujant įvairiose praktinėse veiklose, noro atrasti ir sužinoti nauja. Manome, kad turėdami saviraiškos galimybę, mokiniai stiprins pasitikėjimą savimi, norą bendrauti, bendradarbiauti, akcentuos savitarpio pagalbą.

Laukiame rezultatų ir tikimės, kad šiais metais pavyks sklandžiai įgyvendinti gražius tikslus.


Jau pateikėme paraišką Vilniaus miesto savivaldybės skelbiamam 2015 VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ KONKURSUI.

Šiais metais planuojama vaikų vasaros stovykla yra ketvirtoji tęstinė menų ir teatro technologijų vaikų poilsio kūrybinė stovykla. Šių metų tema – „Šešėlių teatras“. Mokiniai stovykloje susipažins su šešėlių teatro istorija ir technologijomis, pažins šešėlių teatro plonybes, pažvelgs į jo užkulisius, bendraus su profesionaliais lėlininkais, patys kurs spektaklio scenarijų, figūras, dekoracijas, repetuos ir vaidins, rengs pasirodymus 2-uose Vilniaus lopšeliuose- darželiuose. Stovyklaudami vaikai dalyvaus edukacinėse programose, kultūriškai ir dvasiškai tobulės stebėdami profesionalų sukurtus lėlių teatro ir šešėlių teatro spektaklius. Šių metų Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos vasaros stovyklos „Šešėlių teatras. Kūrybinės dirbtuvės“ puiki vieta turiningai ir įdomiai praleisti 2 atostogų savaites lavinant socialinius įgūdžius, laisvai skleidžiant savo kūrybinius sumanymus, plečiant meninį, kultūrinį ir istorinį pažinimą. Stovyklai vadovaus kvalifikuotos technologijų ir teatro mokytojos, talkins savanoriai – buvę mokyklos mokiniai.

Lauksime konkurso rezultatų. Tikimės ir šiais metais gauti finansavimą it tuomet jau kviesime Jus, mokiniai, tapti šios šaunios šių metų mokyklos dieninės stovyklos dalyviais. Preliminariai planuojamas stovyklos laikas – birželio 9-19 dienomis.


2014  vaikų vasaros poilsio  stovykla „Vilniaus legendos ir senieji amatai“ Vilniaus Sausio 13- osios mokykloje

2014 metų birželio mėnesį jau trečią kartą iš eilės mokykloje buvo organizuojama vasaros poilsio stovykla. Programa finansuota laimėjus Vilniaus miesto savivaldybės vasaros poilsio programų konkursą. Stovyklėlės organizatorės ir vadovės – vokiečių kalbos ir teatro mokytoja V. Kuzminskienė ir technologijų mokytoja E. Bilinskaitė. Projektą koordinavo socialinė pedagogė G. Krisikaitienė

Kraštotyrinė, meninė stovykla Vilniaus Sausio 13-osios mokykloje vyko birželio 16-18 dienomis.  Stovykloje dalyvavo 20 Sausio 13-osios mokyklos mokinių, kurių amžius 12-14 metų. Vaikai turiningai leido laiką, lavino savo meninius gebėjimus, susipažino su Lietuvos istorija, jos senaisiais amatais ir legendomis. Užsiėmimų metu stovyklautojai laisvai reiškė savo mintis, idėjas, teikė pasiūlymus, geriau pažino vieni kitus, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti.

Į vasaros stovyklos atidarymą mokiniai susirinko 2014 m. birželio 16 d. Jiems buvo pristatyta stovyklos programa, aptartos kūrybinės veiklos priemonės, žaisdami jie susipažino vieni su kitais. Buvo atskleisti stovyklautojų lūkesčiai ir pageidavimai. Atidarymo šventės kūrybinėse dirbtuvėse vaikai sukūrė stovyklos pavadinimą ir emblemą.  Po to prisiminėme legendą „ Gedimino sapnas“, kūrėme jai  lėles – legendos personažus  iš buitinių atliekų, tekstilės ir popieriaus.  Stovyklautojai  kūrė  scenografiją, inscenizavo, repetavo  vaidinimą.  Parengtą lėlių vaidinimą  parodė   ir  mokyklos bendruomenei.

Birželio 17 d. susirinkę aptarėme tolimesnę mūsų veiklos programą.  Nuvykome į Valdovų  rūmus, apžiūrėjome rūmų ekspoziciją, išklausėme įdomaus gido pasakojimo apie LDK laikus ir  pasijutome tikrais  prabangių rūmų gyventojais. Ten  dalyvavome edukacinėje programoje, kurioje susipažinome su amatais LDK dvaruose,  odininkystės amatu.  Ypač vaikams patiko karalienės Bonos bateliai. Vaikai turėjo galimybę patys  pasigaminti odinių dirbinių, būdingų LDK laikmečiui. Mokiniai dirbdami  įgijo socialinių ir technologinių  įgūdžių, mokėsi bendradarbiauti,  pasisėmė kultūrinių bei meninių žinių.

Birželio 18 d. susirinkę aptarėme tolimesnę mūsų veiklos programą.  Nuvykome į Valdovų  rūmus, kur toliau domėjomės  amatais LDK dvaruos, tą dieną gilinomės į  juvelyriką. Vaikai patys gamino papuošalus, būdingus rastiems  senovės lietuvių kapavietėse. Mokiniai labai džiaugėsi galėsiantys pasipuošti patys ar papuošti mamą  senoviniais papuošalais. Grįžę į mokyklą aptarėme visus patirtus įspūdžius, pasidžiaugėm vieni kitais, vienas kito atradimais ir patirtimi, pagamintais darbeliais, apibendrinome stovyklos darbą.  Stovyklėlės pabaigoje surengėme  edukacinėse programėlėse  pagamintų darbelių ir sukurtų  lėlių parodą mokyklos bendruomenei, kuri atrodė tikrai įspūdingai. Atsisveikinome įteikdami mokiniams stovyklos dalyvio pažymėjimai, vaišinomės saldumynais.

Būdami stovykloje vaikai pailsėjo, pagilino savo akiratį, istorines žinias, gražiai bendradarbiavo tarpusavyje.  Sulaukėme didžiulės tėvų padėkos, kurie išreiškė prašymą, kad kitais metais mūsų tęstinė stovykla vyktų ilgesnį laiką ir truktų bent savaitę.


2013 vasaros poilsio stovykla „Teatro meno kūrybinės dirbtuvės“ Sausio 13-osios mokykloje

2013 metų birželio mėnesį jau antrą kartą iš eilės mokykloje buvo organizuojama vasaros poilsio stovykla. Programa finansuota laimėjus Vilniaus miesto savivaldybės vasaros poilsio programų konkursą. Stovyklėlės organizatorės ir vadovės – vokiečių kalbos ir teatro mokytoja V. Kuzminskienė ir technologijų mokytoja E. Bilinskaitė. Projektą koordinavo socialinė pedagogė G. Krisikaitienė

Kūrybinėje stovykloje buvo skatinamas vaiko kūrybinių gebėjimų, tobulėjimo procesas. Vaikai bendraudami, bendradarbiaudami, reikšdami save per teatro priemones mokėsi pažinti save, gilinosi į paslaptingą ir užburiantį teatro pasaulį. Stovyklautojai dalyvavo edukacinėse programose, dirbo kūrybinėse dirbtuvėse, įgijo teatro kaukių, lėlių gamybos bei scenarijaus rašymo įgūdžių. Mokiniai dalyvavo spektaklių paruošimo procese, bendravo su žymiais teatro žmonėmis bei muziejininkais- specialistais, patys vaidino. Tai buvo puiki galimybė atskleisti save, pažinti kitus bei patobulėti patiems.

2013 m. birželio 21 dieną į vasaros stovyklos atidarymą susirinkę 4-6 klasių vaikai per žaidimus ir vaidindami susipažino vienas su kitu, jiems buvo pristatyta stovyklos programa, aptartos kūrybinės veiklos priemonės, draugiškame pokalbyje atskleisti jų lūkesčiai ir pageidavimai. Atidarymo šventės kūrybinėse dirbtuvėse vaikai sukūrė stovyklos emblemą, skanduotę, kūrė pasisveikinimo ritualą. Norėdami greičiau išsiaiškinti teatro paslaptis, visi stovyklautojai ir jų vadovai visuomeniniu transportu nuvyko į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, kur dalyvavo edukacinėje programoje „ Operos fantomo beieškant“ . Vaikai ne tik susipažino su Teatro istorija, įžymiais jo aktoriais, bet ir turėjo galimybę patys „pasiversti“ įvairiais personažais. Persirengę jais vaikai  keliavo po Teatro užkulisius, dailės laboratorijas, rekvizito , rūbų saugyklas,  dalyvavo  kartu su aktoriais repeticijoje.

Birželio 25 dieną stovyklautojai susirinkę tęsė darbą kūrybinėse dirbtuvėse, kur, vadovų padedami, kūrė etiudus, žaidė improvizacinius žaidimus. Su baroko teatro subtilybėmis ir tradicijomis bei to meto apranga vaikai susipažino nuvykę į Vilniaus paveikslų galeriją, dalyvavo edukacinėje programoje, kūrė teatro kaukes.

Birželio 26 dieną  apsilankę Vilniaus kino ir teatro muziejuje stovyklautojai  turėjo galimybę susipažinti su lėlių teatro subtilybėmis, jo atsiradimo istorija, lėlių gaminimo technologijomis bei patys kūrė vaidinimo scenarijų ir vaidino.

Įkvėpti teatro ir patyrę daug teigiamų emocijų, stovyklos  uždarymo kūrybinėse dirbtuvėse vaikai drauge kūrė gyvuosius paveikslus, dalinosi įspūdžiais, su vadovais apibendrino  vasaros stovyklos darbą. Šventiškoje aplinkoje visiems stovyklos dalyviams buvo įteikti diplomai – padėkos „ Už aktyvų dalyvavimą teatro meno kūrybinėse dirbtuvėse “.

Būdami stovykloje vaikai pailsėjo, įgijo kai kurių meninės saviraiškos kompetencijų, pagilimo savo akiratį, istorines žinias,  gražiai bendradarbiavo tarpusavyje. Buvo išreikšta vaikų ir tėvų padėka ir viltis, jog tokia stovykla vyks kasmet.

No Comments

Post A Comment