VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | „FRIENDS“
15569
post-template-default,single,single-post,postid-15569,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

„FRIENDS“

„FRIENDS“

Programos tikslas – mažinti patyčių apraiškas mokykloje, grindžiant prevencinę veiklą „visą mokyklą apimančiu“ metodu, kuomet į programą įtraukiamas visas mokyklos personalas, administracija, mokiniai, jų tėvai/globėjai. „Friends“ programa suteikia žinių ir supažindina su priemonėmis, kurios sustiprina mokyklos gebėjimus kovoje su patyčiomis, priekabiavimu ir kitomis bauginimo apraiškomis.

Programos atstovai – VŠĮ „Vaikų linija“

Programos diegimo pradžia mokykloje – 2017 gegužė

Daugiau apie programą ir jos vykdymo etapus skaitykite čia.

Pirmas etapas (gegužės 2-12 d.)

„Friends“ programos apklausa.

Tikslas – išsiaiškinti mokykloje vykstančias apraiškas, susijusias su priekabiavimu, bauginimu, žeminančiu elgesiu.

Antras etapas (gegužės 29 -31 d.)

Susitikimai/mokymai su Švedijos patyčių prevencijos organizacijos „FRIENDS“  ir VŠĮ „Vaikų linija atstovais:

 • Susitikimas su tėvais
  • Aptariamas tėvų, kitų suaugusiųjų ir mokyklos vaidmuo siekiant sukurti saugią aplinką mokykloje
 • susitikimas su mokiniais
  • Kartu su 3-10 kl. mokinių atstovais analizuotos apklausos rezultatų priežastys ir teikti pasiūlymai kokias priemones ir veiksmus reikia įgyvendinti mokykloje
 • susitikimas su mokyklos vadovybe ir Vaiko gerovės komisijos nariais
  • Susipažinimas su mokykloje atliktos apklausos rezultatais bei ruošiama strategija sukurti saugią aplinką mokykloje
 • visų mokyklos darbuotojų mokymai
  • Pasidalinimas žiniomis ir priemonėmis, padedančiomis suprasti patyčių, priekabiavimo ir bauginimo atvejų paplitimą, kartu ruošiant konkrečias priemones imtis veiksmų.
 • klasės auklėtojų mokymai
  • Supažindinama su praktine metodika. aptariami ir išbandomi įvairūs klasėje būdai, paliečiant klasėje priimtas normas, vertybes ir kitas su tuo susijusias temas.

Trečias etapas (2017/2018 m.m.)

 • Klasių auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai visose priešmokyklinio ugdymo grupėse ir 1-10 klasėse klasių valandėlių metu vykdo FRIENDS programą, veda užsiėmimus pagal atitinkamo amžiaus užduočių knygas, metodinę medžiagą.
 • Mokytojai ir mokyklos administracija metodinėse grupėse 3 kartus per metus diskutuoja, aptaria programos įgyvendinimo sėkmes ir sunkumus, planuoja pokyčius.
 • Všį „Vaikų linija“ patyčių prevencijos seminaras mokyklos darbuotojams „Efektyvus reagavimas į patyčias“ (2018-02-21)
 • „FRIENDS“ programos apklausa (2018 gegužės 2-11 dienomis)
 • Všį „Vaikų linija“ atstovų susitikimas su mokiniais saugumo situacijai mokykloje ir tyrimo rezultatams aptarti (2018 gegužės 23 d.)
 • Všį „Vaikų linija“ atstovų susitikimas su mokyklos administracija ir Vaiko gerovės komisija saugumo situacijai mokykloje ir tyrimo rezultatams aptarti (2018 birželio 19 d.)

ANTRIEJI PROGRAMOS VYKDYMO METAI PROGIMNAZIJOJE

 • Klasių auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai visose priešmokyklinio ugdymo grupėse ir 1-8 klasėse klasių valandėlių metu tęsia FRIENDS programos vykdymą, veda užsiėmimus pagal atitinkamo amžiaus užduočių knygas, metodinę medžiagą.
 • 2018 spalio 30-31 dienomis mokymai mokyklos darbuotojams kartu su Všį „Vaikų linija” atstovais iš Švedijos „FRIENDS” organizacijos atstovais.
No Comments

Post A Comment