VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
18696
post-template-default,single,single-post,postid-18696,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

Informuojame, kad š. m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo.

Naujienos švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

 

Pradinis ugdymas (1-4 kl.).

  • pradinis ugdymas iki gruodžio 11 dienos vykdomas įprastu kontaktiniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
  • Iki mokinių atostogų visos dienos mokyklos grupės (VDM ) veikia užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo sąlygas;
  • mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;

 

Pagrindinis ugdymas (5-8 kl.).

  • ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo  programas vykdomas nuotoliniu būdu iki žiemos atostogų;
  • žiemos (Kalėdų) atostogos vyks įprastai – 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

 

SUP mokiniai.

  • kontaktiniu būdu mokosi specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomi mokiniai pagal pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
  • SUP mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

 

Neformalus ugdymas.

  • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;

 

Švietimo pagalba.

  • švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų arba teikiama nuotoliniu būdu;

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

  • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.