VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Gerosios pedagoginės patirties sklaida: įtraukiojo ugdymo patirties dalijimasis
20157
post-template-default,single,single-post,postid-20157,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Gerosios pedagoginės patirties sklaida: įtraukiojo ugdymo patirties dalijimasis

Gerosios pedagoginės patirties sklaida: įtraukiojo ugdymo patirties dalijimasis

2021 m. lapkričio 23 d. vyko renginys „Gerosios pedagoginės patirties sklaida: įtraukiojo ugdymo patirties dalijimasis su Vilkaviškio rajono Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogais“. Svečius pasitiko ir apie ugdymo įstaigą papasakojo direktorė Birutė Rudzinskienė bei su progimnazijos ugdymo erdvėmis supažindino bibliotekininkė Jurgita Šakočiuvienė.  Renginio metu pranešimus svečiams skaitė Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Krisikaitienė – tema „VGK patirtis matuojant SUP mokinių asmeninę pažangą: individualių planų rengimas, trišalis bendradarbiavimas – mokinys, mokytojas, tėvai/globėjai bei pradinio ugdymo vyr. mokytoja Aurelija Vainoriūtė – tema „Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: ugdymo(si) metodai, klasės aplinkos pritaikymas, teigiamo elgesio skatinimas“. Renginio metu buvo aptartos tolimesnės ugdymo įstaigų bendradarbiavimo galimybės.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.