VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Vilniaus „Tūkstantmečio mokyklų“ atstovai susitiko pirmame bendrame seminare-dirbtuvėse
21365
post-template-default,single,single-post,postid-21365,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Vilniaus „Tūkstantmečio mokyklų“ atstovai susitiko pirmame bendrame seminare-dirbtuvėse

Vilniaus „Tūkstantmečio mokyklų“ atstovai susitiko pirmame bendrame seminare-dirbtuvėse

Lapkričio 23 d. „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) programos pirmam etapui atrinktų dešimties Vilniaus mokyklų atstovai susirinko visi drauge padiskutuoti, ko miestas ir kiekviena mokykla tikisi iš programos, ką gali pasiekti dalyvaudami TŪM projekte.

Programos tikslas – iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Sostinėje pasirengimą šios programos įgyvendinimui kartu kuruoja savivaldybė ir EDU Vilnius, kurie ir subūrė dalyvaujančių mokyklų atstovus bendram programos aptarimui.

Vilniaus miestas TŪM pažangos plane nusimatė tris tikslus:

1. Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkį tarp skirtingų Vilniaus miesto mokyklų;

2. Sudaryti galimybes miesto gyventojams rinktis ugdymo įstaigą pagal gyvenamą vietą ir poreikius;

3. Sudaryti palankias galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdytis bendros paskirties klasėse / mokyklose.

TŪM programoje numatytos mokyklų tobulinimo veiklos keturios srityse: lyderystės, įtraukiojo ugdymo, STEAM ir kultūrinio ugdymo. Šias sritis seminare pristatė EDU Vilnius projektų vadovai, o mokyklų atstovai buvo kviečiami aptarti, kaip pristatytos veiklos galėtų būti įgyvendinamos jų mokyklose. Dalyviai aktyviai įsitraukė į veiklų aptarimą, drąsiai išsakė savo idėjas ir kilusius klausimus. Kai kurių mokyklų atstovai jau yra susidūrę su viena ar kita siūloma veikla ir mielai pasidalino savo patirtimi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.