VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Darbo pasiūlymai
15644
page-template-default,page,page-id-15644,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,cookies-not-set
 

Darbo pasiūlymai


Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija skelbia konkursą logopedo pareigybei (1 etatas, 28 savaitinės valandos).

Sudarome neterminuotą darbo sutartį nuo 2022-09-01

Darbo pobūdis:

Įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Organizuoti pratybas vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, padedant jiems įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Logopedo kvalifikacija

Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Komunikabilumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje

Dokumentai (CV, išsilavinimo dokumentai) priimami elektroniniu paštu:

rastine@sausio13.vilnius.lm.lt  Atrinkti kandidatai pokalbiui bus kviečiami asmeniškai.

Telefonas pasiteiravimui 8 (5) 2443529


Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigybei (1 etatas, 28 savaitinės valandos).

Sudarome neterminuotą darbo sutartį nuo 2022-09-01

Darbo pobūdis:

Atlikti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams organizuojant individualias ir grupines pratybas; konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais; teikti metodinę pagalbą mokinio pažinimo, ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo naujoves; analizuoti PPT dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu; rengti ir įgyvendinti projektus bei programas; tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus.

Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Specialiojo pedagogo kvalifikacija

Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Komunikabilumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje

Dokumentai (CV, išsilavinimo dokumentai) priimami elektroniniu paštu:

rastine@sausio13.vilnius.lm.lt  Atrinkti kandidatai pokalbiui bus kviečiami asmeniškai.

Telefonas pasiteiravimui 8 (5) 2443529

 


Paragrafas