VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Darbo pasiūlymai
15644
page-template-default,page,page-id-15644,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Darbo pasiūlymai


Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija ieško informacinių technologijų mokytojo (0,5 etato, 13 savaitinių pamokų) darbui 5-7 klasėse

Darbo pobūdis:

5-7 klasių mokinių ugdymas pagal informacinių technologijų programą.

Darbo pradžia:

2024-02-19

Atlygis (priklauso nuo darbo stažo ir kvalifikacijos):

nuo 891 iki 1165 eur. (su mokesčiais)

Dokumentų (CV, motyvacinių laiškų) laukiame iki 2024-02-05 elektroniniu paštu:

rastine@sausio13.vilnius.lm.lt 

Telefonas pasiteiravimui 8 (5) 2443529


Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija ieško mokytojo padėjėjo (0,5 etato) darbui 8-oje
specialiojoje klasėje
Darbo pobūdis:
pagalba mokiniams pamokų ir pertraukų metu. Pagalba mokytojui ruošiantis ugdomajai veiklai.
Darbo pradžia:
2024-02-05
Darbo valandos:
8.00-12.00
Atlygis:
nuo 607 eur (su mokesčiais)
Dokumentų (CV, motyvacinių laiškų) laukiame iki 2024-01-26 elektroniniu paštu:
rastine@sausio13.vilnius.lm.lt 
Telefonas pasiteiravimui 8 (5) 2443529


Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija skelbia konkursą logopedo pareigybei (5 etatai)

Darbo pobūdis:

Įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Organizuoti pratybas vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, padedant jiems įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Logopedo kvalifikacija

Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Komunikabilumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje

Dokumentai (CV, išsilavinimo dokumentai) priimami elektroniniu paštu:

rastine@sausio13.vilnius.lm.lt  Atrinkti kandidatai pokalbiui bus kviečiami asmeniškai.

Telefonas pasiteiravimui 8 (5) 2443529

 


Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigybei (5 etatai)

Darbo pobūdis:

Atlikti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams organizuojant individualias ir grupines pratybas; konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais; teikti metodinę pagalbą mokinio pažinimo, ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo naujoves; analizuoti PPT dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu; rengti ir įgyvendinti projektus bei programas; tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus.

Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Specialiojo pedagogo kvalifikacija

Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Komunikabilumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje

Dokumentai (CV, išsilavinimo dokumentai) priimami elektroniniu paštu:

rastine@sausio13.vilnius.lm.lt  Atrinkti kandidatai pokalbiui bus kviečiami asmeniškai.

Telefonas pasiteiravimui 8 (5) 2443529

 


Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 1 d.įsk. Nr. V-1193 7 punktu, skelbiame informaciją apie paskelbtą konkursą.

Skelbimo nuoroda: https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?lid=4555


Paragrafas