VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Ugdymas
15258
page-template-default,page,page-id-15258,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,cookies-not-set
 

Ugdymas

Mokinių priėmimas

Informacija dėl priėmimo 2022-2023 m. m.  į Vilniaus Sausio 13-osios progimnaziją

2022-2023 m.m. naujai priimti mokiniai ir klasės 

V etapas

IV etapas

III etapas

I etapas

Atuali informacija būsimų pirmokų tėveliams

Aktuali informacija būsimų penktokų tėveliams

Kovo 1 dieną prasidėjo elektroninė registracija į Vilniaus miesto mokyklas 2022/2023 mokslo metams.  Prašymus dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. e.sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/.

Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti būsimųjų mokinių, keičiančių mokyklas ar atvykusių gyventi į sostinę,  tėvai. Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos ketvirtų klasių mokinių tėveliams prašymo e.sistemoje dėl tolimesnio mokymosi  5-ojoje klasėje pildyti nereikia. 4-ųjų klasių mokinių tėvai  progimnazijos el. prašymo formą priimti į 5-ųjų klasę gaus per TAMO dienyną.

Daugiau apie priėmimo tvarką 2022/2023 mokslo metams, pasikeitimus ir  informaciją dėl laisvų vietų mokyklose rasite interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ ir https://madeinvilnius.lt/naujienos/svietimas/nuo-kovo-1-osios-prasideda-priemimas-i-sostines-mokyklas-ka-svarbu-zinoti-2/

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapį, kurį galite matyti https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Preliminarius sąrašus, į kurią mokyklą yra priimtas vaikas, tėvai galės matyti birželio mėnesio pradžioje mokyklų interneto svetainėse. Apie priėmimą tėvai bus informuoti elektroniniu būdu ir matys e.registracijos sistemoje.

Priemimo tvarka 2022-2023 m.m.

Priemimo grafikas 2022 m.

Priėmimo komisijos sudėtis 2022-2023 m.m.

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos 2022-2023 m.m. mokinių priėmimo tvarka

 


Informacija dėl priėmimo 2022-2023 m. m.  į Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos priešmokyklines grupes

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4)

 

Prašymai į Vilniaus miesto savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami e.sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreiptinas dėmesys, jog pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu. Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorinių dienų.

PUG priėmimo grafikas 2022-2023 m.m.

__________________________________________________________________________________________________________

2021 metai

Mokymų sutarčių pasirašymas: informuojame, kad elektronines sutartis pasirašyti galėsite pradėti nuo birželio 17 d.

III – ojo etapo mokinių sąrašas pagal registracijos Nr. MOK, kurių prašymai buvo patvirtinti mokytis Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje nuo 2021m. rugsėjo 1d.

III – ojo etapo mokinių sąrašas pagal registracijos Nr. MOK, kurių prašymai buvo atmesti mokytis Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje nuo 2021m. rugsėjo 1d.

 II – ojo etapo mokinių sąrašas pagal registracijos Nr. MOK, kurių prašymai buvo patvirtinti  mokytis Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje nuo 2021m. rugsėjo 1d.

 II – ojo etapo mokinių sąrašas pagal registracijos Nr. MOK, kurių prašymai buvo atmesti mokytis Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje nuo 2021m. rugsėjo 1d.

Mokinių sąrašas pagal registracijos Nr. MOK  kviečiamų mokytis Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje nuo 2021m. rugsėjo 1d. 

Mokinių sąrašas pagal registracijos Nr. MOK  nekviečiamų mokytis Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje nuo 2021m. rugsėjo 1d.

Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Sausio 13-osios progimnaziją

 

Kovo 1 dieną prasidėjo elektroninė registracija į Vilniaus miesto mokyklas 2021/2022 mokslo metams.  Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija vykdo priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo I pakopos (5-8 klasės) bei specialųjį (1-7 klasės) ugdymą.

Prašymus dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. e.sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/. Prašymo pateikimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui. Vilniaus miesto taryba šiemet patvirtino naują Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapį, kurį galite matyti https://maps.vilnius.lt/.

Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti būsimųjų pirmokų, keičiančių mokyklas ar atvykusių gyventi į sostinę, mokinių tėvai. Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos ketvirtų klasių mokinių tėveliams prašymo e.sistemoje dėl tolimesnio mokymosi  5 klasėje pildyti nereikia. 4 klasių mokinių tėvai  progimnazijos el. prašymo formą priimti į 5 klasę gaus per TAMO dienyną.

Daugiau apie priėmimo tvarką 2021/2022 mokslo metams, pasikeitimus ir  informaciją dėl laisvų vietų mokyklose rasite interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/.

Preliminarius sąrašus, į kurią mokyklą yra priimtas vaikas, tėvai galės matyti birželio mėnesio pradžioje mokyklų interneto svetainėse. Apie priėmimą tėvai bus informuoti elektroniniu būdu ir matys e.registracijos sistemoje.

Dokumentai

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2021-2022 m.m.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas 2021 m.

Priėmimo komisija

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių priėmimo tvarka

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos klasių kompeltavimo tvarka

PRAŠYMAI Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES PRIIMAMI CENTRALIZUOTAI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ARBA REGISTRUOJANTIS INTERNETU.

Sutarties pasirašymui su ugdymo įstaiga reikalingi šie dokumentai:

 1. Vaiko gimimo liudijimas;
 2. Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos;
 3. Pasiekimų ir pažangos įvertinimas;
 4. Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

Telefonas pasiteiravimui, mokinių priėmimo klausimais :   +370 68200325

Rekomenduojamų priemonių sąrašas 1 kl.

Mokslo trukmė ir atostogos

Ugdymo procesas 2021 – 2022 mokslo metais 1 – 8 klasėse organizuojamas pusmečiais:

I pusmetis 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 20 d.

II pusmetis (1-4 kl.) 2023 m. sausio 23 d. – 2023 m. birželio 8 d.

II pusmetis (5-8 kl.) 2023 m. sausio 23 d. – 2023 m. birželio 22 d.

Ugdymo procese 1 – 8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos:
Prasideda
Baigiasi
Rudens

2022-10-31

2022-11-04

 
Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos

(papildomos)

2023-02-13

2023-02-17

 
Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

 
Vasaros

(1-4 kl. mokiniams)

2022-06-09

2023-08-31

Vasaros

(5-8 kl. mokiniams)

2023-06-23

2023-08-31

 
 • Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, mokiniai į mokyklą gali nevykti.
 • Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą gali nevykti 1-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
 • Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Vertinimas

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo pradinėse klasėse tvarkos aprašas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas_1-4 kl_Suvestinė redakcija su papildymais_2022-02-18

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo 5-8 klasėse tvarkos aprašas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • Pagalba pasibaigus vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymui
 • Mokymo (si) švietimo pagalbos organizavimas, koordinavimas ir vertinimas
 • Pirminis SUP vertinimas
 • Mokyklos aplinkos, tarpusavio santykių analizė
 • Prevencijos, intervencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimas

VGK sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprasas_2020_09_03_mokyklos


Nariai:

Birutė Rudzinskienė – kuratorė, mokyklos direktorė

Giedrė Krisikaitienė – komisijos pirmininkė, dir. pav. ugdymui, socialinė pedagogė metodininkė

Lina Krikštaponienė – komisijos pirmininkės pavaduotoja, psichologė

Nariai:

Rolandas Novikevičius – socialinis pedagogas

Eglė Jakubkienė – spec. pedagogė

Inga Tamulaitienė – logopedė

Loriana Jegorova – pradinio ugdymo mokytoja/logopedė

Gintarė Zalanskaitė  – psichologė

Aurelija Vainoriūtė – pradinio ugdymo mokytja/spec. pedagogė

Diana Markevič –visuomenė sveikatos priežiūros specialistė

Sekretorė:

Eglė Bernatavičienė – lietuvių kalbos mokytoja


NAUDINGA INFORMACIJA

Lankstinukas tėvams_pagalba SUP vaikams mieste

Lankomumo tvarka_2019-09-12_Nr.V-176

patyciu prevencijos tvarkos aprasas_ mokykla_2021

Pranešimo apie patyčias forma

Patyčių atpažinimo testas

Kaip išgyvendinti patyčias?_Rekomendacijos suaugusiems

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašastas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Krizių valdymo Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas 2021m. V-85 (1.3)

ATMINTINĖ „KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo!

Padėk draugui mesti rūkyti

Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją

Interneto svetainė www.askritiskas.lt skirta jaunimui nuo 14 m., siekiant skatinti jų sąmoningumo didinimą ir atsakomybę už savo veiksmus bei skatinti prasmingai leisti laisvalaikį.

Interneto svetainė www.kaveikiavaikai.lt skirta tėvams, auginantiems vaikus, siekiant suteikti tėvams reikalingų žinių, kaip geriau suprasti savo vaikus, stiprinti tarpusavio ryšį, apsaugoti vaikus nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir ką daryti, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas.

pirmiausia isklausyk_tevams_2016

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM)  pateikia trumpas atmintines vaikų/ paauglių tėvams ir pedagogams, kuriose pateikiama svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei pagalbos gavimo galimybes.

Informacija atmintinėse yra itin aktuali šiuo metu, kai vaikai ir paaugliai šalia kasdienių iššūkių susiduria ir su dvejus metus besitęsiančia COVID-19 pandemija, įvykiais Ukrainoje ir su tuo susijusios informacijos, nuomonių gausa bei sparčiai besikeičiančiomis aplinkybėmis. Visa tai kelia nemažai nerimo, neužtikrintumo ir gali išprovokuoti pablogėjusią emocinę sveikatą, padidinti konfliktinių situacijų šeimoje ar mokykloje, lemti psichikos ar elgesio sunkumų atsiradimą. Todėl svarbu, kad nei pedagogai, nei tėvai nesijaustų bejėgiai, gebėtų laiku pamatyti nerimą keliančius ženklus, žinotų, kaip padėti vaikams ir kur kreiptis pagalbos.

Atmintinė-Valgymo sutrikimai

Elgesio ir savijautos ženklai keliantys nerimą

Konfliktai_Kaip tinkamai juos spręsti

Pavojai internete

Saugus laikas prie ekrano

Vaikų psichologinis atsparumas

Dalinamės Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos socialinės kampanijos skirtos savižudybių prevencijai nuorodomis. 

„Mitų apie savižudybės reiškinį, kurie mūsų visuomenėje egzistuoja, paneigimo” 30 sekundžių trukmės vaizdo klipai. 

Savižudybių prevencijos tema veikia nacionalinė interneto svetainė tuesi.lt. Joje yra visa reikalinga informacija patiriantiems savižudybės krizę, ieškantiems  pagalbos sau ar kitam žmonėms bei specialistams.

Vaizdo klipų nuorodos:

Su garsu

 1. Jurgitos istorija (https://youtu.be/53eIUKFx-wo);
 2. Julijos istorija (https://youtu.be/jceNV-BLK3c);
 3. Antano istorija (https://youtu.be/2JDmSnj7b3A);
 4. Aleksandros istorija (https://youtu.be/b8BXb0p_7PE).

Su subtitrais

 1. Jurgitos istorija (https://youtu.be/NoVMfyBa9pA);
 2. Julijos istorija (https://youtu.be/wA2X3_1SqKM);
 3. Antano istorija (https://youtu.be/WIpcaMWLivs);
 4. Aleksandros istorija (https://youtu.be/7dTw7QLXi1A).

Priešmokyklinis ugdymas

 

Programos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti sėkmingai pasiruošti mokytis mokykloje.

Progimnazija priešmokyklinio ugdymo programą vykdo nuo 2015 metų. Formuojamos dvi mokinių grupės: „Gudručių“ ir „Smalsučių“.

 

Dienotvarkė – dienos ritmas

 

Priešmokyklinio ugdymo aplinka

 

 

Prevencinės programos

 • Nuo 2011 m. ES ,,Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose” programa;
 • Nuo 2012 m. ES ,,Pienas vaikams” programa;
 • Nuo 2014 m. ,,Zipio draugų” tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa;
 • Nuo 2017 m. ,,Friends” patyčių prevencijos programa.

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymai teikiami centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo sistemoje  adresu https://svietimas.vilnius.lt/ ikimokyklinis ugdymas – informacinė sistema/prašymų teikimas/redagavimas/kita informacija.

Grupės formuojamos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti priešmokyklinę grupę 2024 metais, reikia užregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės sudaromos atsižvelgiant į prioritetus, registracijos laikas nėra svarbus.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku arba SMS žinute.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą progimnazijos priešmokyklinėje grupėje, turi pasirašyti elektroninę dvišalę sutartį per 10 dienų nuo gauto pranešimo.

 

Dokumentai ir nuorodos:

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 

Kompetencijų raidos aprašas 

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo  tvarkos aprašas

 

Nutarimai ir dokumentai:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija: https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa?lang=lt

Naujausia informacija apie atnaujinamą priešmokyklinio ugdymo programą: https://www.mokykla2030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-programu-atnaujinimas/

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje yra vykdomas pagrindinis (I dalies) ugdymas.

2022-2023 m.m. yra suformuota septyniolika 5-8 klasių kompletų.

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programų ugdymo planas

Būreliai, studijos ir klubai

Socialinė – pilietinė veikla

Ugdymas karjerai

Mokykloje jau veikia Ugdymo karjerai kabinetas (324 kab.), kuriame kaupiama įvairiausia informacija mokymo įstaigų, darbo, profesijų pasaulio, savęs pažinimo ir kitomis temomis, mokiniai konsultuojami ateities kelio pasirinkimo klausimais. Kviečiame apsilankyti, domėtis savimi ir  patiems kurti savo ateitį!

Individualiai ugdymo karjerai klausimais mokykloje konsultuoja psichologė Lina Krikštaponienė (325 kab.) ir soc. pedagogė Giedrė Krisikaitienė (326 kab.)

Rugsėjo 26 dieną, susitikime su fotografe Marija Stanulyte 5-8 klasių mokiniai galėjo užduoti ir išgirsti įvairiausių klausimų: ką reiškia terminas „lėtoji fotografija“? Kodėl verta ryškinti nuotraukas ir dėti jas į albumus? Kaip atrodo fotografo diena? Kur galima studijuoti fotografiją?

Įdomiausia susitikimo dalis – praktiniai užsiėmimai, kai galėjome išbandyti įvairiausią techniką. Galbūt, ateityje, parodysime ir nuotraukas iš juostelės, darytas susitikimo metu. Tačiau tam juk reikia šiek tiek laiko ir kantrybės. 

Naudingos nuorodos

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
Nauja universitetų reitingavimo sistemą U-Multirank.

Daugiau informacijos: http://www.umultirank.org/

VU TVM kartu su partneriais plečia projektą „Karjeros testas“ ir visus 10-12 klasių moksleivius kviečia atvykti į artimiausią punktą bei užpildyti Karjeros testą!

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
Jaunojo inžinieriaus mokykla VGTU
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro siūlomos specialybės

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. 2013 metų sausio mėnesį baigti karjeros specialistų mokymai ir įdarbinimai. Projekto veikloms įgyvendinti įdarbinti 919 karjeros koordinatoriai ir 102 karjeros konsultantai. Su mokyklomis pasirašytos 786 sutartys.

Projektas inicijuoja karjeros planus, kurie yra naujovė švietimo sistemoje. Karjeros planas yra veiksmų seka, padedanti siekti karjeros tikslų. Apima savęs pažinimo ir karjeros veiklų išdėstymą laike bei numato išteklius toms veikloms įgyvendinti. Daugelyje mokyklų vyksta įvairios veiklos ugdančios mokinių karjeros kompetencijas. Karjeros planas padės susisteminti ir reflektuoti įgyjamas patirtis.

Daugelis sėkmingų žmonių įvardindami pačią pagrindinę charakterio savybę padėjusią jiems susikurti sėkmė mini gebėjimą padaryti tai, ką reikia padaryti. Mokinys galbūt ir  nesuprastų, jog net paprastas darbas toks kaip žolės pjovimas gali padėti ugdyti šią savybę.  Karjeros planai padeda atrasti ryšius tarp kasdieninių veiklų ir įvairių karjeros kompetencijų. Karjera nėra procesas, kuris prasidės kažkada po studijų baigimo. Karjeros kompetencijas galima ugdyti jau šiandien išsikeliant ir įgyvendinant įvairius tikslus, lankant būrelius, dalyvaujant įvairių jaunimo organizacijų veikloje, savanoriaujant.

Rinkos ekonomika, globalizacija teikia mokiniams daug šansų, tačiau daugėja ir pavojų.

Kadangi ateitį nuspėti ir suplanuoti darosi vis sunkiau, svarbu išugdyti gebėjimą lanksčiai reaguoti į pokyčius, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir gebėjimą reikalui esant pačiam imtis iniciatyvos.

Karjeros plano nauda mokytojui yra ta, jog jis turės sistemą tikslingai padedančią vienoje vietoje fiksuoti mokinio karjeros kompetencijas. Mokiniui nauda yra ta, jog jis pradės objektyviau save pažinti ir vertinti. Supras, jog vertingos yra ne tik žinios, bet ir įvairios kitos patirtys. Plano pildymas padeda matyti stipriąsias bei savo silpnąsias puses, kiek ir kokių jie turi įgūdžių, kiek ir kokių reiktų įgyti. Į karjeros planą yra surašoma tikslinė informacija apie pasiekimus, gautus apdovanojimus, siekius, vertybes, dominančias profesijas. Jis susistemina visą reikiamą informaciją, kuria galime remtis rinkdamiesi studijas ir profesiją.

Geriau suprasdamas, kam jam reikalingos vienokios ar kitokios žinios ir kaip jas įgyti, mokinys mažiau blaškysis, priims teisingesnius sprendimus dėl mokymosi krypčių, studijų programų, profesijų, darbą siūlančių skelbimų – tokiu būdu patirs mažiau nusivylimų ir streso, taupys savo ir kitų laiką bei valstybės švietimui skirtus pinigus.

Galvojimas apie ateitį bus labiau koncentruotas į konkrečių veiksmų atlikimą, domėjimąsi pasirinktomis sritimis. Mokinys įpras sisteminti svarbią informaciją reikalingą orientuojantis darbo pasaulyje. Išmoks dirbti su tikslais, juos analizuoti, kurti jų įgyvendinimo planą ir reguliariai peržiūrėti progresą, atlikti reikiamas korekcijas.

Karjeros planai plačiai naudojami visame pasaulyje. Daugelyje šalių karjeros planas yra pagrindas CV rašymui. Kai kurie darbdaviai mielai susipažįsta ir su pačiu karjeros planu. Darbdaviui ruošiant informaciją apie save tai bus puikus ramstis padedantis atsirinkti reikiamą informaciją, nes dažnai pamirštame ar net nepagalvojame, jog kažkurios mūsų patirtys gali būti įdomu darbo pasaulyje.

Karjeros planus, turėtų pasirengti kuo didesnis kiekis moksleivių, jie yra paruošti 5-12 klasių moksleiviams. Karjeros plano pildymas – ne vienkartinis veiksmas, o procesas, kuris gali būti kūrybiškas, lankstus ir kiekvienas mokytojas bei karjeros specialistas gali drąsiai koreguoti karjeros planą pagal savo supratimą. Tačiau jei norime kiekvieną grafą užpildyti išsamiau, patirdami, ką reiškia kiekvienas rašomas žodis, galime pasitelkti kūrybiškumą, pasisemti idėjų iš Mokytojo ir Mokinio knygų. Karjeros planų turinys yra derinamas su bendrąją ugdymo programa. Tai gali būti puikus užsiėmimas klasių auklėtojams klasių valandėlių metu. Daugybė karjeros plano dalių sutampa su etikos, ekonomikos ir kitomis pamokomis, tad plano pildymas gali būti integruotas į šias pamokas, Darbą su karjeros planais organizuoja mokyklos karjeros koordinatorius ir mokyklą atvykstantis karjeros konsultantas, tad kiekvienas mokytojas ir klasės auklėtojas gali kreiptis pagalbos į juos.

Karjeros planų pavyzdžius ir jų pildymo instrukcijas galite rasti svetainėje www.mukis.lt skyrelyje skirtame mokytojams prie metodinės medžiagos.

Ugdymo karjerai komanda

Nuotolinis ugdymas(is)

 • Vilniaus Sausio 13 – osios direktoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos COVID – 19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo” V-179 (1.3)
 • Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos darbo karantino sąlygomis planas V-84 (1.3)
 • Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID – 19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID- 19 atvejį švietimo įstaigoje, planas V-85 (1.3)

Vadovaujantis 2020 – 11 – 04 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1266, dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo, 2020-11-07 – 29 d. ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių ir specialiųjų klasių mokiniai bus ugdomi įprastai, kontaktiniu būdu, o 5-8 klasių mokiniai nuotoliniu būdu. Smulkesnė informacija dėl ugdymo(si) proceso organizavimo yra pateikta mokiniams ir jų tėvams Tamo dienyne.

 
 
 
Pagalba nuotoliniu būdu besimokantiems moksleiviams

Moksleiviai, skambinkite nemokamu numeriu 8 677 22222 jei nepavyksta prisijungti prie nuotolinio mokymo sistemos, įkelti namų darbo ar neįsijungia kompiuterio kamera. Šiuo sudėtingu laiku techninės kliūtys neturėtų sustabdyti nuo galimybės mokytis – nors ir per atstumą. Pasinaudokite savanorių pagalba!

Pagalba nuotoliniu būdu besimokantiems moksleiviams

Pagalba moksleiviams „Padėsim prisijungti“

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

[/vc_column_text]

Pamokų tvarkaraštis

1-4 klasių tvarkaraštis (ruošiama)

5-8 klasių tvarkaraštis (ruošiama)