VILNIAUS SAUSIO 13 – OSIOS PROGIMNAZIJA | Ugdymas
15258
page-template-default,page,page-id-15258,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,transparent_content,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ugdymas

Mokinių priėmimas

Kviečiame tėvelius pasirašyti sutartis nuo

 • 2020 m. birželio 15 – 18 dienomis, nuo  8 val. iki 15 val. 265 kab. 
 • 2020 m. liepos 2 – 3 dienomis, nuo 8 val. iki 15 val. 265 kab.

Sutarties pasirašymui su ugdymo įstaiga reikalingi šie dokumentai:

 1. Vaiko gimimo liudijimas;
 2. Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos;
 3. Pasiekimų ir pažangos įvertinimas;
 4. Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

 

Kviečiami į 8 klasę

1. MOK – 53208
2. MOK – 53563
3. MOK – 55327
4. MOK – 55977
5. MOK – 56112

 

Kviečiami į 7 klasę

1. MOK – 54993

 

Kviečiami į 6 klasę

1. MOK – 51451
2. MOK – 52356
3. MOK – 56200
4. MOK – 56668
5. MOK – 56893

 

Kviečiami į 5 klasę

1. MOK – 44940
2. MOK – 45191
3. MOK – 45263
4. MOK – 45341
5. MOK – 45774
6. MOK – 45829
7. MOK – 46092
8. MOK – 46247
9. MOK – 46354
10. MOK – 46965
11. MOK – 48024
12. MOK – 48249
13. MOK – 48269
14. MOK – 48346
15. MOK – 48451
16. MOK – 48506
17. MOK – 48600
18. MOK – 49146
19. MOK – 49626
20. MOK – 49707
21. MOK – 49816
22. MOK – 49876
23. MOK – 49931
24. MOK – 50553
25. MOK – 50762
26. MOK – 51452
27. MOK – 51792
28. MOK – 52078
29. MOK – 53162
30. MOK – 53544
31. MOK – 53791
32. MOK – 53800
33. MOK – 53924
34. MOK – 54680
35. MOK – 54868
36. MOK – 55540
37. MOK – 55725
38. MOK – 55726
39. MOK – 55739
40. MOK – 55842
41. MOK – 56100
42. MOK – 56351
43. MOK – 56369
44. MOK – 56615
45. MOK – 56683

 

 

Kviečiami į 4 klasę

 

1. MOK – 55460

 

Kviečiami į 2 klasę

1. MOK – 53730
2. MOK – 54834
3. MOK – 56738
4. MOK – 56741

 

Kviečiami į 1 klasę

1. MOK – 44957
2. MOK – 45102
3. MOK – 45104
4. MOK – 45105
5. MOK – 45144
6. MOK – 45254
7. MOK – 45346
8. MOK – 45363
9. MOK –  45438
10. MOK – 45602
11. MOK – 45691
12. MOK – 45791
13. MOK – 45925
14. MOK – 46019
15. MOK – 46051
16. MOK – 46061
17. MOK – 46272
18. MOK – 46320
19. MOK – 46476
20. MOK – 46544
21. MOK – 46557
22. MOK – 46814
23. MOK – 47121
24. MOK – 47181
25. MOK – 47184
26. MOK – 47221
27. MOK – 47557
28. MOK – 47595
29. MOK – 47648
30. MOK – 47743
31. MOK – 47781
32. MOK – 47815
33. MOK – 47897
34. MOK – 47962
35. MOK – 48072
36. MOK – 48190
37. MOK – 48216
38. MOK – 48265
39. MOK – 48336
40. MOK – 48354
41. MOK – 48363
42. MOK – 48505
43. MOK – 48563
44. MOK – 48592
45. MOK – 48687
46. MOK – 48851
47. MOK – 48946
48. MOK – 48954
49. MOK – 48961
50. MOK – 49004
51. MOK – 49031
52. MOK – 49103
53. MOK – 49242
54. MOK – 49260
55. MOK – 49346
56. MOK – 49427
57. MOK – 49456
58. MOK – 49526
59. MOK – 49536
60. MOK – 49564
61. MOK – 49609
62. MOK – 49681
63. MOK – 49754
64. MOK – 49846
65. MOK – 49855
66. MOK – 49862
67. MOK – 49883
68. MOK – 49979
69. MOK – 50015
70. MOK – 50100
71. MOK – 50375
72. MOK – 50403
73. MOK – 50473
74. MOK – 50818
75. MOK – 50922
76. MOK – 50926
77. MOK – 51257
78. MOK – 51482
79. MOK – 51576
80. MOK – 51591
81. MOK – 51667
82. MOK – 52023
83. MOK – 52383
84. MOK – 52618
85. MOK – 52733
86. MOK – 52806
87. MOK – 52834
88. MOK – 52932
89. MOK – 52961
90. MOK – 52975
91. MOK – 53042
92. MOK – 53110
93. MOK – 53163
94. MOK – 53443
95. MOK – 53562
96. MOK – 53596
97. MOK – 53598
98. MOK – 53620
99. MOK – 53727
100. MOK – 53991
101. MOK – 54031
102. MOK – 54078
103. MOK – 54297
104. MOK – 54372
105. MOK – 54556
106. MOK – 54612
107. MOK – 54656
108. MOK – 54852
109. MOK – 54952
110. MOK – 55151
111. MOK – 55191
112. MOK – 55292
113. MOK – 55400
114. MOK – 55435
115. MOK – 55500
116. MOK – 55534
117. MOK – 55609
118. MOK – 55658
119. MOK – 55689
120. MOK – 55710
121. MOK – 55853
122. MOK – 55884
123. MOK – 56028
124. MOK – 56076
125. MOK – 56379
126. MOK – 56563
127. MOK – 56576
128. MOK – 56776
129. MOK – 56777
130. MOK – 56820
131. MOK – 56972
132. MOK – 56974

 

            Kviečiame į specialiųjų ugdymo poreikių klasę:

1. MOK – 46207
2. MOK – 47396
3. MOK – 49760
4. MOK – 51468
5. MOK – 53892
6. MOK – 54271
7. MOK – 55180
8. MOK – 55392
9. MOK – 56631
10. MOK – 56824

 

PRAŠYMAI Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES PRIIMAMI CENTRALIZUOTAI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ARBA REGISTRUOJANTIS INTERNETU.

 

SAVIVALDYBĖS PRIĖMIMO Į MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS >>

 

Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos priėmimo komisijos sudėtis

Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudėties 2020 m.

Komisijos darbo tvarkos aprašas 2020 m. 

2020 komisijos darbo tvarkos aprašas

 

PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS, DARBO VIETA, SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

2020 m. priėmimo komisijos posėdžių grafikas:

I posėdis 2020-05-28, 14.00 val.
II posėdis 2020-06-01, 14.00 val.
III posėdis 2020-06-16, 14.00 val.
IV posėdis 2020-06-22, 10.00 val.
V posėdis 2020-08-24, 10.00 val.
VI posėdis 2020-08-28, 10.00 val.

Komisijos darbo vieta –324 kab.

Telefonas pasiteiravimui, mokinių priėmimo klausimais :   +370 68200325

 

Rekomenduojamų priemonių sąrašas 1 kl.

Mokslo trukmė ir atostogos

Ugdymo procesas 2019 – 2020 mokslo metais 1 – 8 klasėse organizuojamas pusmečiais:

I-as pusmetis prasideda 2019-09-02 ir baigiasi 2020-01-24

II-as pusmetis prasideda 2020-01-25 ir baigiasi:

1-4 klasėse 2020-06-09

5-8 klasėse 2020-06-24

Ugdymo procese 1 – 8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos:
Prasideda
Baigiasi
Rudens

2019-10-28

2019-10-31

 
Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

(papildomos)

2020-02-17

2020-02-21

 
Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 
Vasaros

(1-4 kl. mokiniams)

2020-06-10

2020-08-31

Vasaros

(5-8 kl. mokiniams)

2020-06-24

2020-08-31

 
 • Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, mokiniai į mokyklą gali nevy
 • Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą gali nevykti 1-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
 • Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Vertinimas

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo pradinėse klasėse tvarkos aprašas.

2019-03-13_V-64_Pazang_pasiek_vertinimo_aprasas_1-4 kl_

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos mokinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo 5-8 klasėse tvarkos aprašas.

Sausio 13-osios progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Daugiau informacijos NEC 

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • Pagalba pasibaigus vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymui
 • Mokymo (si) švietimo pagalbos organizavimas, koordinavimas ir vertinimas
 • Pirminis SUP vertinimas
 • Mokyklos aplinkos, tarpusavio santykių analizė
 • Prevencijos, intervencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimas

Nariai:

Birutė Rudzinskienė – kuratorė, mokyklos direktorė

Rasa Grigaliūnienė – komisijos pirmininkė, dir. pav. ugdymui, kūno kultūros vyr. mokytoja

Lina Krikštaponienė – komisijos pirmininkės pavaduotoja, psichologė

Nariai:

Rolandas Novikevičius – socialinis pedagogas

Aiva Jackūnienė – logopedė, spec. pedagogė

Inga Tamulaitienė – logopedė, muzikos vyr. mokytoja

Nijolė Dumskienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Žana Šunina – anglų kalbos vyr. mokytoja

Diana Markevič –visuomenė sveikatos priežiūros specialistė

Sekretorė:

Ieva Kildušytė – istorijos mokytoja


 

NAUDINGA INFORMACIJA

Vilniaus Sausio 13 – osios progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas 

Pranešimo apie patyčias forma

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašastas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Krizių valdymo Sausio 13-osios progimnazijoje tvarkos aprašas

ATMINTINĖ „KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo!

Padėk draugui mesti rūkyti

Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją

pirmiausia isklausyk_tevams_2016

Priešmokyklinis ugdymas

Informacija ruošiama

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

VILNIAUS SAUSIO 13 OSIOS PROGIMNAZIJOS
2019 – 2020 IR 2020 –  2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO (I DALIES) PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Sausio 13-osios 5-8 UP

Būreliai, studijos ir klubai

Socialinė – pilietinė veikla

Ugdymas karjerai

Mokykloje jau veikia Ugdymo karjerai kabinetas (324 kab.), kuriame kaupiama įvairiausia informacija mokymo įstaigų, darbo, profesijų pasaulio, savęs pažinimo ir kitomis temomis, mokiniai konsultuojami ateities kelio pasirinkimo klausimais. Kviečiame apsilankyti, domėtis savimi ir  patiems kurti savo ateitį!

 

Individualiai ugdymo karjerai klausimais mokykloje konsultuoja psichologė Lina Krikštaponienė (325 kab.) ir soc. pedagogė Giedrė Krisikaitienė (326 kab.)

 

Rugsėjo 26 dieną, susitikime su fotografe Marija Stanulyte 5-8 klasių mokiniai galėjo užduoti ir išgirsti įvairiausių klausimų: ką reiškia terminas „lėtoji fotografija“? Kodėl verta ryškinti nuotraukas ir dėti jas į albumus? Kaip atrodo fotografo diena? Kur galima studijuoti fotografiją?

Įdomiausia susitikimo dalis – praktiniai užsiėmimai, kai galėjome išbandyti įvairiausią techniką. Galbūt, ateityje, parodysime ir nuotraukas iš juostelės, darytas susitikimo metu. Tačiau tam juk reikia šiek tiek laiko ir kantrybės. 

Naudingos nuorodos

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
Nauja universitetų reitingavimo sistemą U-Multirank.

Daugiau informacijos: http://www.umultirank.org/

VU TVM kartu su partneriais plečia projektą „Karjeros testas“ ir visus 10-12 klasių moksleivius kviečia atvykti į artimiausią punktą bei užpildyti Karjeros testą!

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
Jaunojo inžinieriaus mokykla VGTU
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro siūlomos specialybės

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. 2013 metų sausio mėnesį baigti karjeros specialistų mokymai ir įdarbinimai. Projekto veikloms įgyvendinti įdarbinti 919 karjeros koordinatoriai ir 102 karjeros konsultantai. Su mokyklomis pasirašytos 786 sutartys.

 

Projektas inicijuoja karjeros planus, kurie yra naujovė švietimo sistemoje. Karjeros planas yra veiksmų seka, padedanti siekti karjeros tikslų. Apima savęs pažinimo ir karjeros veiklų išdėstymą laike bei numato išteklius toms veikloms įgyvendinti. Daugelyje mokyklų vyksta įvairios veiklos ugdančios mokinių karjeros kompetencijas. Karjeros planas padės susisteminti ir reflektuoti įgyjamas patirtis.

 

Daugelis sėkmingų žmonių įvardindami pačią pagrindinę charakterio savybę padėjusią jiems susikurti sėkmė mini gebėjimą padaryti tai, ką reikia padaryti. Mokinys galbūt ir  nesuprastų, jog net paprastas darbas toks kaip žolės pjovimas gali padėti ugdyti šią savybę.  Karjeros planai padeda atrasti ryšius tarp kasdieninių veiklų ir įvairių karjeros kompetencijų. Karjera nėra procesas, kuris prasidės kažkada po studijų baigimo. Karjeros kompetencijas galima ugdyti jau šiandien išsikeliant ir įgyvendinant įvairius tikslus, lankant būrelius, dalyvaujant įvairių jaunimo organizacijų veikloje, savanoriaujant.

 

Rinkos ekonomika, globalizacija teikia mokiniams daug šansų, tačiau daugėja ir pavojų.

 

Kadangi ateitį nuspėti ir suplanuoti darosi vis sunkiau, svarbu išugdyti gebėjimą lanksčiai reaguoti į pokyčius, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir gebėjimą reikalui esant pačiam imtis iniciatyvos.

 

Karjeros plano nauda mokytojui yra ta, jog jis turės sistemą tikslingai padedančią vienoje vietoje fiksuoti mokinio karjeros kompetencijas. Mokiniui nauda yra ta, jog jis pradės objektyviau save pažinti ir vertinti. Supras, jog vertingos yra ne tik žinios, bet ir įvairios kitos patirtys. Plano pildymas padeda matyti stipriąsias bei savo silpnąsias puses, kiek ir kokių jie turi įgūdžių, kiek ir kokių reiktų įgyti. Į karjeros planą yra surašoma tikslinė informacija apie pasiekimus, gautus apdovanojimus, siekius, vertybes, dominančias profesijas. Jis susistemina visą reikiamą informaciją, kuria galime remtis rinkdamiesi studijas ir profesiją.

 

Geriau suprasdamas, kam jam reikalingos vienokios ar kitokios žinios ir kaip jas įgyti, mokinys mažiau blaškysis, priims teisingesnius sprendimus dėl mokymosi krypčių, studijų programų, profesijų, darbą siūlančių skelbimų – tokiu būdu patirs mažiau nusivylimų ir streso, taupys savo ir kitų laiką bei valstybės švietimui skirtus pinigus.

 

Galvojimas apie ateitį bus labiau koncentruotas į konkrečių veiksmų atlikimą, domėjimąsi pasirinktomis sritimis. Mokinys įpras sisteminti svarbią informaciją reikalingą orientuojantis darbo pasaulyje. Išmoks dirbti su tikslais, juos analizuoti, kurti jų įgyvendinimo planą ir reguliariai peržiūrėti progresą, atlikti reikiamas korekcijas.

 

Karjeros planai plačiai naudojami visame pasaulyje. Daugelyje šalių karjeros planas yra pagrindas CV rašymui. Kai kurie darbdaviai mielai susipažįsta ir su pačiu karjeros planu. Darbdaviui ruošiant informaciją apie save tai bus puikus ramstis padedantis atsirinkti reikiamą informaciją, nes dažnai pamirštame ar net nepagalvojame, jog kažkurios mūsų patirtys gali būti įdomu darbo pasaulyje.

 

Karjeros planus, turėtų pasirengti kuo didesnis kiekis moksleivių, jie yra paruošti 5-12 klasių moksleiviams. Karjeros plano pildymas – ne vienkartinis veiksmas, o procesas, kuris gali būti kūrybiškas, lankstus ir kiekvienas mokytojas bei karjeros specialistas gali drąsiai koreguoti karjeros planą pagal savo supratimą. Tačiau jei norime kiekvieną grafą užpildyti išsamiau, patirdami, ką reiškia kiekvienas rašomas žodis, galime pasitelkti kūrybiškumą, pasisemti idėjų iš Mokytojo ir Mokinio knygų. Karjeros planų turinys yra derinamas su bendrąją ugdymo programa. Tai gali būti puikus užsiėmimas klasių auklėtojams klasių valandėlių metu. Daugybė karjeros plano dalių sutampa su etikos, ekonomikos ir kitomis pamokomis, tad plano pildymas gali būti integruotas į šias pamokas, Darbą su karjeros planais organizuoja mokyklos karjeros koordinatorius ir mokyklą atvykstantis karjeros konsultantas, tad kiekvienas mokytojas ir klasės auklėtojas gali kreiptis pagalbos į juos.

 

Karjeros planų pavyzdžius ir jų pildymo instrukcijas galite rasti svetainėje www.mukis.lt skyrelyje skirtame mokytojams prie metodinės medžiagos.

 

Ugdymo karjerai komanda